U KUNT BIJ ONS OOK TERECHT ZONDER VERWIJZING VAN UW HUISARTS


Ma 08.00 - 20.00 uur
Di 08.00 - 20.00 uur
Wo 08.00 - 12.00 uur
Do 08.00 - 20.00 uur
Vr 08.00 - 17.00 uur

Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak.

In overleg kunnen behandelingen buiten onze openingstijden plaatsvinden.

Vergoeding fysiotherapie


Binnen de vergoedingen voor fysiotherapie vanuit de zorgverzekeraar wordt er een onderscheid gemaakt in een aantal aspecten. Er wordt onderscheid gemaakt in leeftijd (jonger dan 18 jaar/ 18 jaar of ouder) en in indicatie (chronisch/ niet chronisch). Wat is een chronische aandoening? Een chronische aandoening is een langdurige aandoening, door de zorgverzekeraars beschreven in de “lijst chronische aandoeningen”. Of een aandoening al dan niet chronisch is staat dus los van de duur van de klachten. Uw fysiotherapeut kan samen met u kijken of er sprake is van een chronische aandoening. .


Niet chronische aandoeningen
Verzekerden jonger dan 18 jaar / niet chronisch
Deze groep verzekerden krijgt 9 behandelingen vergoed per indicatie. Wanneer er meer behandelingen nodig zijn kan dit, in overleg met de zorgverzekeraar, worden aangevraagd tot maximaal 18 behandelingen.

Verzekerden vanaf 18 jaar en ouder / niet chronisch
Deze groep verzekerden krijgen fysiotherapie in principe niet vergoed, tenzij er sprake is van een “aanvullende verzekering”. Iedere zorgverzekeraar biedt verschillende aanvullende pakketten aan met daarin verschillende vergoedingen voor fysiotherapie.

De vergoeding bestaat vaak uit een aantal zittingen. Informeer bij uw verzekeraar of fysiotherapeut wat u vergoed krijgt.
Indien u geen aanvullende verzekering heeft of fysiotherapie niet vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed, kunt u er natuurlijk ook voor kiezen de consulten zelf te betalen.


Chronische aandoeningen
Chronische aandoeningen bij verzekerden jonger dan 18 jaar
Deze groep verzekerden krijgt een volledige vergoeding voor fysiotherapie. Verzekerden jonger dan 18 jaar hebben geen wettelijk verplicht eigen risico!

Chronische aandoeningen bij verzekerden vanaf 18 jaar en ouder
Deze aandoeningen worden vanaf de 20e zitting vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten voor de eerste 20 behandelingen komen uit de aanvullende verzekering of, voor personen die geen aanvullende verzekering hebben afgesloten, zijn voor eigen rekening. Zie het kopje “tarieven” voor de tarieven die wij hanteren.

Voor alle zittingen vanuit de basisverzekering geldt het wettelijk verplicht eigen risico